Seriespel

Den allsvenska serien och distriktsserien är för närvarande inställda p.g.a. pandemin. Förhoppningen är att de kommer igång igen under hösten 2021….