Historik

Götaverken-Lundby schackklubb bildades den 1 januari 2021, via en sammanslagning av Götaverkens schackklubb och Lundby schacksällskap.

Götaverkens schackklubb bildades den 27 december 1931 vid en sammankomst på Slottskogsbuffén. Initiativtagare och förste ordförande var Gösta Björlin. Fortsättning följer….

Lundby schacksällskap bildades….