Ungdom

Under hösten 2023 har vi haft en försöksverksamhet med ungdomar.
Tiden är på tisdagskvällar en timma före ordinarie verksamhet i klubben. Dvs 17.30. Vi fortsätter med satsningen även efter nyår. Ta gärna kontakt med
Kontaktpersonerna nedan:

Maurits Hjerpe mauritshjerpe@gmail.com 0755967598 ungdomstränare
Kristoffer Creutz kristoffer.creutz@gmail.com 0766965394

Per Karlsson per@narratio.se 070 966 4886 ordf
Lennart Karlsson lennartskarlssson@telia.com 0730 83 51 11kassör